THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 15/03/2017 Lượt xem: 12

  1. TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG/TẶNG CHO PHẦN VỐN GÓP

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Hợp đồng chuyển nhượng (mẫu tham khảo)/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho;

3.  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

3.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

3.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

5. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

D. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

  1. DO KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT GÓP VỐN

 A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn ;

4. Danh sách các thành viên còn lại của công ty;

5. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

D. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông báo Thông báo


Đăng nhập