Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 2015) bắt đầu từ ngày 01/8/2017 31/07/2017

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 2015) bắt đầu từ ngày 01/8/2017

UBND thành phố họp thường kỳ tháng 7 năm 2017 28/07/2017

UBND thành phố họp thường kỳ tháng 7 năm 2017

Tuổi trẻ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tích cực tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 28/07/2017

Ngày 22/7/2017, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Chi Đoàn Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Chi...

Đà Nẵng cần đẩy mạnh đào tạo các ngành công nghệ thông tin, công nghệ giải trí và du lịch 17/07/2017

Đà Nẵng cần đẩy mạnh đào tạo các ngành công nghệ thông tin, công nghệ giải trí và du lịch

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Đà Nẵng 15/07/2017

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng 08/05/2017

Góp ý xét khen thưởng 30/03/2015

Tiếp tục triển khai và sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 10/02/2015

Chuẩn mực đạo đức, phẩm chất, lối sống của Đảng viên Chi bộ, CBCCVC Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng 10/02/2015

Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 29-CT/TU của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng 12/06/2014

Tin tức Tin tức


Đăng nhập