Vê việc ban hành nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện KH phát triển kinh tế XH và dự toán ngân sách nhà nước TP Đà Nẵng năm 2021 28/01/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 4 cơ sở để xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực 27/01/2021

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã có văn bản số 8919/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/12/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,... 17/09/2020

Định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 -2020 25/12/2013

Tin tức Tin tức


Đăng nhập