Phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn"
Người đăng tin: Linh Ngày đăng tin: 20/04/2019 Lượt xem: 5

ĐNO - UBND thành phố vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn" tại phường Khuê Mỹ.

Công trình có diện tích 25.901m2, trong đó có 234m2 làm khu vực trung chuyển rác thải, 12.031m2 đất trồng cây xanh cách ly, đất xây dựng trạm xử lý nước thải có diện tích 13.627m2.

Dự án thực hiện nhằm nâng công suất xử lý nước thải tại trạm lên 30.000m3/ngày, thông qua công nghệ hiếu khí (SBR); xử lý mùi bằng phương pháp hấp thụ hóa học kết hợp hấp thụ hóa học bằng than hoạt tính; ống tháp thoát mùi cao 10m.

Các giải pháp bảo vệ môi trường cần đạt các mục tiêu không gây ảnh hưởng môi trường đến không khí, đất, nước và khu dân cư lân cận; nước thải sau xử lý đạt loại A (QCVN 40:2011/BTNMT).

Định kỳ vận hành phải kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để đáp ứng khả năng phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động thường xuyên, liên tục và kết nối về Sở Tài nguyên- Môi trường thực hiện quan trắc và báo cáo giám sát môi trường theo quy định.

Trước đó, ngày 19-10-2018, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong đó có dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn được đầu tư với tổng mức đầu tư 275,924 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện dự án trong thời gian 2018 - 2020.  Việc đầu tư dự án nhằm mục đích cải thiện môi trường ven biển phía đông thành phố để phát triển ngành du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập