Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trâm Thị Quỳnh Đỗ Ngày đăng tin: 03/06/2019 Lượt xem: 2

Sáng 28-5, UBND thành phố tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trao Quyết định thành lập và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố. Văn phòng gồm 11 phòng ban và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trụ sở đặt tại Trung tâm hành chính thành phố.

Thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm hợp nhất các Văn phòng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm đảm bảo nguyên tắc hiệu lực hiệu quả, tinh gọn tổ chức bộ máy nhân sự; phục vụ tốt hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo UBND thành phố.

Do đặc thù của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Chủ tịch lưu ý trong trong thời gian tới, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh văn phòng HĐND thành phố, Chánh văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm bàn giao lao động, tài chính, tài sản và các tài liệu liên quan đến hoạt động để hợp nhất, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn trong công tác tham mưu, điều hành xử lý công việc cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn. Đồng thời, kiểm soát được tiến độ, khối lượng cũng như chất lượng công việc. Việc bố trí công tác đối với công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức năng công chức, viên chức theo phẩm chất, năng lực, sở trường đảm bảo đúng quy định pháp luật.

https://danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập