Lấy ý kiến góp ý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Người đăng tin: Đinh Thị Thanh Trúc Ngày đăng tin: 12/05/2020 Lượt xem: 32

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2974/UBND-SXD đề nghị lấy ý kiến người dân, các hội nghề nghiệp, chuyên gia nghiên cứu và đơn vị quản lý Nhà nước..., Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố đăng tải dự thảo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lấy ý kiến các nhà đầu tư nhằm bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện đồ án trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đính kèm
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập