Khẩn trương triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 17/09/2020 Lượt xem: 6

UBND thành phố vừa ban hành văn bản liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ngành, đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp có nhu cầu dễ dàng tiếp cận thông tin và thụ hưởng chính sách.

Đối với những chính sách thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Trung ương đang được các đơn vị triển khai thực hiện có các quy định về đối tượng, tiêu chí, điều kiện áp dụng còn nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, không có nhiều doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chính sách, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có kiến nghị cụ thể với Trung ương để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm chính sách được triển khai có hiệu quả trên thực tế; chủ động có văn bản gửi đến các hội, hiệp hội doanh nghiệp để các hội được nắm thông tin đầy đủ, làm cơ sở phổ biến đến các doanh nghiệp hội viên.

Đối với chính sách hỗ trợ về lãi vay và chính sách hỗ trợ cấp bách cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19, đề nghị Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất, kinh doanh.                    

Nguồn: Báo Đà Nẵng

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập