Tổng Cục Thống kê ước công bố số liệu tổng sản phẩm thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 21/09/2020 Lượt xem: 6

Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố số liệu tổng sản phẩm (GRDP) ước năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại Công văn số 1231/TCTK-TKQG ngày 7-9).

Theo đó, GRDP (giá so sánh 2010) năm 2020 của thành phố Đà Nẵng ước đạt 62.664 tỷ đồng; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 101.233 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP ước giảm 9,26%, trong đó dịch vụ ước giảm 7,97%, công nghiệp - xây dựng ước giảm 10,49%, thủy sản - nông - lâm ước tăng 2,57%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước giảm 15,94%; cơ cấu GRDP năm 2020 ước đạt: dịch vụ 65,1%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4%.

Kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2020 giảm sâu do bước sang năm 2020 diễn ra Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Cùng với đó là sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và dịch vụ, đặc biệt đợt bùng phát dịch thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng từ cuối tháng 7-2020 đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đề ra.

Tổng Cục Thống kê cũng công bố đánh giá mức tăng trưởng GRDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 giảm còn 4%/năm, trong đó: các ngành dịch vụ tăng 4,72%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,4%; nông nghiệp tăng 3,16% và thuế sản phẩm tăng 2,93%; riêng chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đã đạt 4.156 USD, đạt Nghị quyết đề ra của giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, GRDP bình quân đầu người năm 2020 giảm còn 3.678USD.

Nguồn: baodanang.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập