Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 18/11/2020 Lượt xem: 6

Trong chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 17-11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 171 điều. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.

Trước đó, nội dung về đối tượng thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường; thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến tại các phiên thảo luận.

Giải trình về đối tượng thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và thể hiện như tại Điều 29. Theo đó, chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (Nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Phương án này giảm được thủ tục hành chính cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án thuộc đối tượng phải quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao. Đối với các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân không có tác động xấu đến môi trường mức độ cao, nhà đầu tư sẽ không phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Phương án này không bỏ sót đối tượng là các dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng lại có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao. Thông qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường, nhà đầu tư tránh được lãng phí về tài chính, thời gian trong trường hợp dự án không đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường ở ngay giai đoạn này.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quy định tại Điều 29 là thống nhất với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhưng đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường có hẹp hơn so với quy định của Luật Đầu tư công. Vì thế, để bảo đảm tính thống nhất, tại khoản 3 Điều 169 Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 2 Điều 30 và khoản 6 Điều 31 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Liên quan đến thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý theo hướng giao UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các dự án thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Để nâng cao năng lực chuyên môn của các địa phương và tăng cường sự phối hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Luật đã bổ sung tại khoản 3 Điều 35 trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình phối hợp với UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nguồn: baodanang.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập