Vê việc ban hành nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện KH phát triển kinh tế XH và dự toán ngân sách nhà nước TP Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 28/01/2021 Lượt xem: 6

Chi tiết toàn văn xem tại đây
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập