Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư Đà Nẵng 2020-2025
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 03/03/2021 Lượt xem: 18

Ngày 26/2/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025. Quyết định này thay thế Quyết định số 5589/QĐ-UBND (ngày 9/12/2019) của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2025.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 57 dự án trong 9 lĩnh vực lớn: giáo dục, đào tạo; y tế; du lịch, dịch vụ, thương mại; văn hóa-thể thao; công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp; công nghiệp, công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; môi trường; giao thông, cơ sở hạ tầng, logistics. Nhà đầu tư có thể đầu tư theo hình thức 100% vốn nhà đầu tư hoặc theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo Quyết định, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương liên quan trên cơ sở danh mục nêu trên xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của TP; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tham mưu UBND TP điều chính danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết Quyết định tại đây.

 

IPA Đà Nẵng

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập