Những biện pháp phòng, chống Covid-19 được áp dụng từ ngày 5-9-2021
Người đăng tin: Mai Thị Tuyết Nguyễn Ngày đăng tin: 06/09/2021 Lượt xem: 1

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND. Theo đó, từ 8 giờ ngày 5-9-2021 cho đến khi có thông báo mới, tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố theo từng cấp độ nguy cơ (vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh).

Nguồn: https://baodanang.vn/

Xem toàn văn văn bản tại đây.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập