Thực hiện việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 08/10/2021 Lượt xem: 10

Ngày 24/9/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 3246/LĐTBXH-VL ngày 24/9/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đề nghị thực hiện việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đúng quy định tại điểm a tiểu mục 4 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
2. Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
3. Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.
4. Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 9, khoản 5 Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
5. Cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng và người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi người lao động nước ngoài đến làm việc mà không phải làm lại giấy phép lao động.

Toàn văn quy định tại đây: 

1. Thông báo tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố

2. Về việc thực hiện việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

(IPA Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập