3. Nền kinh tế phát triển năng động
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 22/01/2016 Lượt xem: 408

3.1 - Tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng cao và bền vững

Đà Nẵng có mức tăng trưởng kinh tế liên tục và khá ổn định gắn liền với các mặt tiến bộ về đời sống xã hội, cơ sở hạ tầng phát triển, đô thị được chỉnh trang.
 
Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Đà Nẵng là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ...Công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực.
GDP Growth Rate (%)
 
(Nguồn: Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng & Niên giám thống kê)
 

GDP Breakdown (2016)

 
(Nguồn: Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng & Niên giám thống kê)
 
(Nguồn: Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng)
 

3.2 - Hoat động thương mại phát triển mạnh

Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng liên tục tăng trong những năm gần đây. Các mặt hàng xuất khẩu của thành phố đã có mặt ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quan hệ thương mại giữa Đà Nẵng với các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây cũng đang được chú trọng phát triển.

1.303,6 Triệu USD 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016

1.119,5 Triệu USD

Kim ngạch nhập khẩu năm 2016

6.430 Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu 2011 – 2016 (↑ 15,4%/năm)

6.140 Triệu USD

Kim ngạch nhập khẩu 2011 – 2016 (↑ 6,6%/năm)

3.350 Triệu USD

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2016

14,4%/năm

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 2011-2016

 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông báo Thông báo


Đăng nhập