HỘI THẢO "Đầu tư vào Đà Nẵng 2018"

Thực hiện Kế hoạch "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018" và nhằm kêu gọi đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực trọng điểm, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với JETRO Việt Nam tổ chức buổi hội thảo "Đầu tư vào Đà Nẵng 2018" như sau: 

      - Thời gian: 14:00 ngày 30-11-2018 (Thứ Sáu)

      - Địa điểm: Khách sạn Nikko (5*) tại 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Quý khách xin vui lòng đăng ký tham dự tại: 

      Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)

      Tầng 9, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Châu Trinh, Hà Nội

      Email: vha@jetro.go.jp

      Tel: (+84) 24 3825 0630 | Fax: (+84) 24 3825 0552
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập