Thành phố Đà Nẵng hiện có 06 khu công nghiệp (1.066,52 ha) và một khu công viên phần mềm (2 ha) đã đi vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (hơn 341 ha) và Khu công nghệ cao Đà Nẵng (1.128,4 ha) đang được xây dựng. Ngoài ra, công viên phần mềm số 2 (56 ha), các khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 (119ha), Hòa Ninh (400ha) và Hòa Nhơn (353.57ha) đang được qui hoạch.

06 khu công nghiệp đang hoạt động         

Khu công nghiệp

Diện tích (hecta)

Tỷ lệ sử dụng (%)

Số doanh nghiệp đang hoạt động

Số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tổng vốn đầu tư

(Triệu USD)

Trong nước

Nước ngoài

Đà Nẵng

50,1

100

47

13

41.686

32.821

Hòa Khánh

394

100

216

59

317.944

711.880

Liên Chiểu

289,35

65

29

2

202.565

70.200

Dịch vụ Thủy sản

50,63

99,27

53

6

46.788

6.508

Hòa Cầm

149,84

78,44

66

11

52.323

78.077

Hòa Khánh mở rộng

132,6

74,19

25

14

26.866

175.700

Tổng cộng

1.066,52

86,70

436

105

688.172

1.075,186

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Nghiên cứu và phát triển Công nghệ

- Hỗ trợ lên đến 50% chi phí chạy thử sản phẩm của ngành CN hỗ trợ, không quá 300 triệu đồng mỗi doanh nghiệp

- Hỗ trợ lên đến 50% giá trị các hợp đồng đầu tư cung cấp các thiết bị nghiên cứu cho các dự án xây dựng viện nghiên cứu và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất ngành CN hỗ trợ, không quá 500 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Đổi mới cải tiến, và chuyển giao công nghệ

- Hỗ trợ 75% chi phí chuyển giao công nghệ trong các dự án sản xuất nguyên liệu, trong đó hơn 85% nguyên liệu là các sản phẩm khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và các sản phẩm hoá dầu để phục vụ cho sản xuất các sản phẩm ngành CN hỗ trợ

- Hỗ trợ 50% chi phí cho các dự án mẫu thử nghiệm sản xuất sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Khả năng cạnh tranh

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ hàng tháng tối đa 500.000 đồng mỗi nhân viên (không quá 50 nhân viên mỗi doanh nghiệp) và tối đa 03 tháng cho mỗi nhân viên.

- Thúc đẩy thương mại và phát triển thị trường

Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tầng 30 – Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Tel: 84.236.3830017.       Fax: 84.236. 3622977

Email: dhtp@danang.gov.vn. Website: www.dhtp.gov.vn

Thông báo Thông báo


Đăng nhập