LỊCH CƠ QUAN TUẦN 38 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


Làm việc UBKT C.Phương BGĐ, C.Thư VP

Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập