LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h30 Họp giao ban IPA C. Phương BGĐ+Lãnh đạo phòng

8h00 Dự họp HĐND TP (03 ngày) C.Phương 42 Bach Đằng9h00 làm việc với VTV8 C.Phương IPA
14h00 Họp chi bộ C. Phương Đảng viên Cơ quan Chi bộ


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập