LỊCH CƠ QUAN TUẦN 21 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Lam việc với cty Care Partner C.Phương P.PTDA PH 40 chỗ
9h00 Làm việc với Viện nghiên cứu kinh tế Daiwa A.Tường P.XTĐT, JPD PH 1 IPA JPD
14h00 Dự họp liên quan Đề án Quy hoạch chung TP C.Phương P.XTĐT PH giao ban Tầng 3
15h00 Làm việc với Công an tp về BVBMNN C.Phương Các phòng PH 40 chỗ
18h00 Ăn tối với Furama C.Phương

8h00 Đi làm việc với Niwa Foundry tại KCNC JPD (Đức)
8h00 Làm việc với Crown Plaza, IPPG C.Phương P.XTĐT
9h00 Tiếp ông Eric BLETARD, Tham tán Thương mại và Đầu tư của vùng Waltonia, Đại sứ quán Bỉ Khảo sát Khu CNC, Bệnh viện Ung bướu C.Phương P.XTĐT PH1, IPA
10h30 Dự tiếp Công ty METANET C.Phương P.PTDA
14h30 Họp Chi bộ C. Phuong Toàn thể Đảng viên PH 40 chỗ
Làm việc với Chủ tịch HĐND C.Phương P.PTDA, XTĐT Văn phòng HĐND
14h00 Hội nghị quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 Anh Nhĩ, PCT Chị Điệp, Ủy viên BCH CĐ 345 Lê Thanh Nghị

9h00 Làm việc với JICA C.Phương P.PTDA (JPD) PH 1 IPA JPD
14h30 Họp toàn thể viên chức cơ quan C. Phương Toàn thể cơ quan PH 40 chỗ

9h30 Tiếp Công ty Hàn quốc về dự án bệnh viện BGĐ P.PTDA PH1 IPA
11h00 Dự tiếp cùng CT UB với Công ty hàn quốc C.Phương P.PTDA Tầng 2, TTHC
14h00 Dự tiếp đoàn Hàn Quốc KCCI A.Tường P.XTĐT HT1 tầng 2

14h00 Họp Khối Thi đua khen thưởng A.Tường a Nhĩ HT1, tầng 2, TTHC


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập