LỊCH CƠ QUAN TUẦN 43 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp lãnh đạo TPP BGĐ Lãnh đạo các phòng PH IPA
14h39 Lv với Viettel C.Phuong P.PTDA Ipa

8h00 Họp dự án kcn ĐN C.Phuong P.PTDA Tầng 2, TTHC

8h00 Hop đề án TTTC C.Phuong Tầng 3
14h00 Sinh hoạt chuyên đề 3 Chi ủy, BGĐ Chi bộ, toàn thể cơ quan PH IPA C.Điệp
Sinh hoạt kỷ niệm 20/10 BGĐ Toàn thể cơ quan VP, CĐ
Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập