LỊCH CƠ QUAN TUẦN 3 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp giao ban cơ quan BGĐ Các phòng IPA VP

14h00 Dự Hộii nghị Triển khai ngành Du lịch 2021 C.Trâm KS New Orient


8h00 Dự Hội nghị Hữu nghị Việt - Thái C.Trâm LHTCHN
Làm việc với nhóm nhà đầu tư HQ-Singapore C.Phương P,PTDA
15h00 làm việc online với công ty làm film DN C.Phương, C.Trâm P.XTĐT IPA P.XTĐT

8h00 Hội nghị CCVC IPA BGD Các phòng HT IPA VP, Công đoàn


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập