Quyết định ban hành quy định thu hồi đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 38/2019/QĐ-UBND Người ký Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng
Ngày ban hành 03/09/2019 Ngày xuất bản 05/09/2019
Ngày hiệu lực 16/09/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Nội dung Ngày 03/9/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 38 qd.signed.PDF
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v đơn giá dịch vụ thoát nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
  2. Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
  3. Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
  4. Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tin tức Tin tức


Đăng nhập