Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 25/2020/NĐ-CP Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 28/02/2020 Ngày xuất bản 10/03/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung

Giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự thầu

Đây là nội dung tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư ban hành ngày 28/02/2020.

Theo đó, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt.

Như vậy, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được rút ngắn 10 ngày so với quy định hiện hành tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015.

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đối với một số nội dung khác vẫn được giữ nguyên, đơn cử như:

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu (Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu).

Nghị định 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015.

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Nghi dinh 25 2020 Luat Dau thau.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  2. Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  3. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
  4. Đề án phát triển vận tải hành khách, bến thủy nội địa tại TP Đà Nẵng đến năm 2025

Tin tức Tin tức


Đăng nhập