Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 02/NQ-CP Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 01/01/2019 Ngày xuất bản 13/08/2019
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung

Yêu cầu 100% trường học ở đô thị không thu học phí bằng tiền mặt

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ sau trước tháng 12/2019:

- Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện,… trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

- Ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nghị quyết 02/NQ-CP được ban hành ngày 01/01/2019.

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
  2. Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  3. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
  4. Đề án phát triển vận tải hành khách, bến thủy nội địa tại TP Đà Nẵng đến năm 2025

Tin tức Tin tức


Đăng nhập