Quyết định số 1988/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 01/4/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020.

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1988/QĐ-BCT Người ký BT. Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 01/04/2013 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 01/04/2013 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 30-2012-QĐ-UBND.doc
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - Giai đoạn 1
  2. Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 về phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0
  3. Quyết định về việc ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng, giao đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
  4. Quyết định Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố
  5. Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tin tức Tin tức


Đăng nhập