Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 02/NQ-CP Người ký Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh
Ngày ban hành 01/01/2020 Ngày xuất bản 15/01/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Chỉ thị
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung File đính kèm tại đây 
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 67.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Đề án chuyển đổi số trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  2. Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
  3. Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  4. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tin tức Tin tức


Đăng nhập