Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký hộ kinh doanh có điều kiện tại UBND quận, huyện

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu Người ký
Ngày ban hành 14/04/2017 Ngày xuất bản 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế và cấp phép sản xuất, kinh doanh có điều kiện tại UBND quận, huyện. Cụ thể:

Phạm vi thủ tục hành chính áp dụng cho 5 nhóm thủ tục, gồm: đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ thuốc lá; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký lần đầu kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đăng ký sản xuất rượu thủ công, áp dụng tại UBND quận, huyện, Chi cục Thuế các quận, huyện, và hộ kinh doanh có nhu cầu thực hiện cùng lúc các nhóm thủ tục hành chính này.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các nhóm thủ tục trên; thực hiện ít nhất một trong các hình thức tuyên truyền trực tiếp như phát hành tờ rơi, áp phích, lồng ghép trong cuộc họp tổ dân phố, thôn hoặc các hội nghị chuyên đề... nhằm tuyên truyên trực tiếp quy định này đến các hộ kinh doanh trên địa bàn quận, huyện để biết và áp dụng; tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo phục vụ tốt cho việc thực hiện cơ chế liên thông; đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức để đảm bảo công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của nhiều thủ tục hành chính liên thông.

UBND thành phố cũng giao Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Chi cục Thuế các quận, huyện phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định này; thông báo, đăng tải quy định này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị để đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được biết; chỉ đạo Chi cục Thuế các quận, huyện niêm yết thông báo việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền quy định này đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp để biết và thực hiện.

NGÔ HUYỀN

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
  2. Đề án phát triển vận tải hành khách, bến thủy nội địa tại TP Đà Nẵng đến năm 2025
  3. Tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến các dự án đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng
  4. Ban hành đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố

Tin tức Tin tức


Đăng nhập