06 tuyến buýt mở mới có trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/11/2018

Thành phố Đà Nẵng sắp mở thêm 6 tuyến xe buýt mới có trợ giá để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên địa bàn thành phố.

"Thoải mái như ở nhà – Comfort as home" 02/11/2018

"Thỏa mái như ở nhà - Comfort as home" là mô hình vận động xã hội hóa nhà vệ sinh phục vụ cho người dân và du khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 12/04/2018

Đó là chủ đề của "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2018 được UBND thành phố tổ chức phát động.

Hướng đến “thành phố an toàn thực phẩm” 29/01/2018

Hướng đến “thành phố an toàn thực phẩm”

Chủ đề năm 2018 của Đà Nẵng là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" 04/12/2017

Chủ đề năm 2018 của Đà Nẵng là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Đà Nẵng nhân rộng dự án Nhà vệ sinh cộng đồng - “Thoải mái như ở nhà” 19/11/2017

Đà Nẵng nhân rộng dự án Nhà vệ sinh cộng đồng - “Thoải mái như ở nhà”

Đà Nẵng - Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em 19/07/2017

Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em

Hiệu quả từ việc giám sát an ninh bằng camera 11/07/2017

Hiệu quả từ việc giám sát an ninh bằng camera

Giao ban chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2017 08/07/2017

Giao ban chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2017

An toàn vệ sinh thực phẩm: Bảo đảm tái tạo sức lao động 03/07/2017

An toàn vệ sinh thực phẩm: Bảo đảm tái tạo sức lao động

Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về Ban hành Đề án Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵn... 05/04/2017

Tin tức Tin tức


Đăng nhập