Tọa đàm mùa Xuân 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng sau đây gọi tắt là Kế hoạch) năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động triển khai Kế hoạch năm 2019.

2. Tọa đàm để lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm giúp cho các dự án triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố.

3. Tổ chức Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; Trao Giấy Chứng nhận đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án.

4. Công tác tổ chức, phục vụ đảm bảo chu đáo và hiệu quả.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến sáng ngày 01/3/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố (số 24 đường Trần Phú).

III. CHỦ TRÌ: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

IV. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

1. Văn nghệ mừng Xuân (3 tiết mục, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đài PT-TH Đà Nẵng)

3. Phát biểu khai mạc Tọa đàm (Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng)

4. Chiếu phim phóng sự về tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng trong năm 2018 (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng).

5. Báo cáo dự kiến hoạt động triển khai Kế hoạch “Năm tiếp tục Đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019” của thành phố Đà Nẵng năm 2019 (đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Kế hoạch).

6. Tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư (Chủ trì Toạ đàm điều hành).

a) Tham luận của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư.

b) Các đề xuất, hiến kế của các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nhà đầu tư khác (mời các đại biểu phát biểu tự do).

7. Nghỉ giải lao.

8. Lễ ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

9. Trao hoa, kỷ niệm chương các nhà tài trợ Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

10. Trao Giấy Chứng nhận đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án.

11. Phát biểu chỉ đạo, kết luận Tọa đàm (Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng).

* Các hoạt động bên lề của Tọa đàm:

- Hoạt động 1:

+ Thời gian: Buổi sáng, ngày 28/2/2019 (thứ Năm)

+ Địa điểm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng

+ Chương trình: Khởi công dự án nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng của Công ty CP Long Hậu.

- Hoạt động 2:

+ Thời gian: Buổi chiều, ngày 28/2/2019 (thứ Năm)

+ Địa điểm: Phòng họp 2, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố

+ Chương trình: Lãnh đạo thành phố tiếp các doanh nghiệp có dự án quy mô lớn, quan trọng đối với phát triển KT-XH của thành phố, có khả năng triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố.

THÔNG CÁO HỌP BÁO:  (Xin vui lòng tải file tại đây)

- Kế hoạch Tọa đàm mùa Xuân 2019

- Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019

- Thông cáo báo chí

- Tài liệu Tọa đàm mùa Xuân 2019

- Tổng hợp tham luận TĐMX 2019 
Các sự kiện khác
 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập