LỊCH CƠ QUAN TUẦN 26 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

11h00 Thăm Cổng TTĐT nhân ngày Báo chí CM 21/6 C. Trâm P.XTĐT Cổng TTĐT P.XTĐT
14h00 Thăm Báo Đà Nẵng nhân ngày Báo chí CM 21/6 C. Trâm P.XTĐT Báo Đà Nẵng P.XTĐT
14h30 Thăm Đài Phát thanh TH Đà Nẵng C. Trâm P.XTĐT Đài Phát thanh TH Đà Nẵng P.XTĐT
8H00 Họp HĐND kỳ 1 C.Phương 42 Bạch Đằng


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


Đăng nhập